คอร์ดเพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ – เดวิท อินธี
คอร์ดเพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ - เดวิท อินธี
คอร์ดเพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ
คอร์ดเพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ
คอร์ดกีต้าร์ เพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ

เนื้อเพลง กองออเยาะ หมุ่นอ่ะย๊ะ – เดวิท อินธี