คอร์ดเพลง คนจร – ไทลากูน – คาราบาว
คอร์ดเพลง คนจร - ไทลากูน
คอร์ดเพลง คนจร - ไทลากูน
คอร์ดกีต้าร์ เพลง คนจร - ไทลากูน

เนื้อเพลง คนจร – ไทลากูน

ผ่านวันเวลาเนิ้นนานและยาวไกล   

ค้นหาสิ่งไหน ตอบได้ไหมที่ต้องการ

ต่างเรียนรู้ใช้ชีวิตประสบการณ์   

อดีตคือตำนานที่เล่าขานกันนานมา

    * เดินทางมายาวนานสังขารเริ่มอ่อนล้า

    หนักกับปัญหาที่เข้ามาในตัวเรา

    มีไหมอะไรดี บนวิถีของคนจร 

    กลับคืนคร คนจรจะคืนรัง

ซ้ำ ( * )

มั่นไว้ในความดี บนวิถีของคนจันท์  

กลับคืนรังคนจันท์จะคืนคร