เงินเข้า พรุ่งนี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท

พรุ่งนี้ เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 300 บาท

1. วงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคน โดยต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมารูดซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้โดยจะได้รับคนละ 200-300 บาท ตามเกณฑ์หลักเกณฑ์ คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือส่วนนี้ 300 บาทต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ ครอบคลุมทั้งรถเมล์, รถไฟ, รถไฟฟ้า และ บขส. ใช้รูดเพื่อจ่ายเงินในการเดินทาง ส่วนนี้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคนจะได้รับคนละ 500 บาท

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยรัฐบาลแจกให้ผู้ถือบัตรคนจนทุกคน เป็นจำนวนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 45 บาทต่อ 3 เดือน หากไม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตัดยอดเงินส่วนนี้ไป4. เงินคืนภาษี 5% ของยอดเงินที่ใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ หมายถึง หากผู้ที่ถือบัตรคนจนนำบัตรไปรูดซื้อของที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษี ซึ่งร้านค้าจะเก็บรวบรวมยอดไว้ในแต่ละเดือน คิดเป็นจำนวน 5% ของยอดที่ใช้จ่ายไป โดยเงินที่คืนจากส่วนนี้ แต่ละคนจะได้คืนสูงสุด 500 บาท

ซึ่งเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 โดยจะเป็นการจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) สามารถรูดออกมาเป็นเงินสด หรือใช้จ่ายผ่านบัตรกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ แต่เงินจำนวนนี้จะสามารถใช้ได้ในเดือนถัดไป

5. ส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือเดือนละไม่เกิน 100 บาท เมื่อบิลค่าน้ำประปามาต้องจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะบันทึกข้อมูล และโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตร โดยสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

6. ส่วนลดค่าไฟฟ้าประจำเดือน โดยจะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ก็คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายเงินไปก่อน เมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พบว่าใช้ไม่เกินเกณฑ์ ก็จะโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท โดยสามารถกดเงินสดออกมาใช้ได้

7. เงินพิเศษผู้สูงอายุ ได้รายละ 50 และ 100 บาท ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งเงินส่วนนี้คณะกรรมการผู้สูงอายุ มีมติต่อมาตรการช่วยเหลือนี้ไปถึงเดือนกันยายน 2563 โดยเงินจะโอนเข้าบัตรทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน โดยเงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดมาใช้ได้เช่นกัน

อ่านต่อ

ใส่ความเห็น